Om webbplatsen

Le Tour de Suède - LogotypeLe Tour de Suède är en kostnadsfri och informativ webbplats som samlar nyheter kring olika sporthändelser i Sverige och övriga världen.

Upphovsrätt

Innehållet på Le Tour de Suède’s webbplats, letour.se, exempelvis texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Le Tour de Suède. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Det går bra att citera från letour.se om det är ett kort citat och du skriver ut källan tydligt. Samtidigt ska citatet vara korrekt återgivet och dess placering ska kunna motiveras av det sammanhang du valt att publicera det i.

Ansvar

Le Tour de Suède strävar efter att hålla informationen på vår hemsida så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi kan inte ta något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att någon vidtar åtgärder med ledning av information på vår webbplats. Som användare av webbplatsen är det på egen risk du klickar dig in på externa hemsidor som presenteras i form av länkar. Le Tour de Suède tar ej på sig ansvar för externa länkar på hemsidan.

Le Tour de Suède tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå via användarnas egna kommentarer som finns på några av webbplatsens olika delar. Le Tour de Suède arbetar hårt för att undvika spam och reklam på dessa sektioner genom svartlistning och ordfilter. Den information om dig själv, till exempel e-post och webbplatsadress, som du anger vid kommentering är frivillig. Le Tour de Suède registrerar informationen, men kommer inte sprida den vidare eller nyttja den på ett sätt som inte är överenskommet.

Cookies

Le Tour de Suède nyttjar så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på besökarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker hemsidan. Den används till att föra statistik över besökarantalet på valda delar av webbplatsen. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Kontakt

Om du som besökare har frågor eller funderingar kring det som beskrivs ovan, kan du skicka ett meddelande till Le Tour de Suède och vi besvarar dig snarast möjligt!